Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca september 2022 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, priemyselná výroba a dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Tieto úrazy sa stali v Trenčianskom a Nitrianskom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo k 2 SPÚ.

Počas mesiaca september2022 došlo aj k 3 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) v odvetví priemyselná výroba, doprava a skladovanie a veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2021 sa v mesiaci september stalo 5 pracovných úrazov s ŤUZ.

V mesiaci september2022 došlo tiež k 573 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca september2021 došlo k 655 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 12,52 % v roku 2022.