Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca september 2023 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu a doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Nitrianskom, Žilinskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2022 došlo rovnako k 3 SPÚ.

Počas mesiaca september 2023 došlo aj k 6 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví priemyselná výroba. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2022 sa v mesiaci september stali 4 pracovné úrazy s ŤUZ.

V mesiaci september 2023 došlo tiež k 502 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca september 2022 došlo k 655 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 23,4 % v roku 2023.