Preskočiť na obsah

Úlohou inšpekcie práce je okrem dozoru nad dodržiavaním predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci aj dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov a sociálnej legislatívy v doprave. To zahŕňa aj kontroly na pracoviskách dopravných podnikov a v spolupráci s Políciou SR aj na pozemných komunikáciách na rôznych miestach na území celého Slovenska. V júni 2022 sa takáto súčinnostná kontrola uskutočnila neďaleko obce Bajč.

Pozrite si naše video priamo z terénu :