Preskočiť na obsah

Prvé nástroje na online posudzovanie rizík OiRA už fungujú aj v Slovenskej republike. Na seminári organizovanom Národným inšpektorátom práce v spolupráci s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) 10. októbra 2023 ich predstavili zástupkyne Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa na ich vývoji spolu s predstaviteľmi inšpekcie práce podieľajú.

K dispozícii je zatiaľ všeobecný nástroj a tiež nástroj nazvaný Strojník, ktorý už bol úspešne otestovaný vo viacerých prevádzkach v prostredí veľkej priemyselnej firmy. V súčasnosti je dostupný už aj nástroj venovaný administratívnym pracovníkom a vo vývoji je niekoľko ďalších. Sledujte nás, aby ste boli informovaní o všetkých aktualitách na domovských stránkach projektu OiRA.

Pre záujemcov o obsah seminára v Žiline, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 50 odborníkov z oblasti BOZP, ako aj z radov inšpektorov práce a vedeckých pracovníkov, pripájame v prílohe pod týmto článkom prezentácie jednotlivých prezentujúcich v poradí, ako zazneli počas seminára. Prezentácie Ing. Hánovej zo spoločnosti Kia Slovakia a Ing. Ostrochovského z IP Žilina nebolo možné nahrať z technických príčin. Záujemcov o tieto prezentácie prosíme kontaktovať priamo Národné kontaktné miesto EU-OSHA v SR na adrese osha(zavináč)safework.gov.sk.