Preskočiť na obsah

Národný inšpektorát práce upozorňuje, že na trh boli uvedené nebezpečné fľaše na LPG (5 kg a 10 kg). Ide o prenosné fľaše na LPG (typ výrobku Compolite Scandinavia CS) vyrobené z plastu vystuženého sklenenými vláknami. V súvislosti s ich používaním bolo zaznamenaných 6 udalostí. Jedna z nich skončila fatálne (smrťou). Podľa výsledkov testov vykonaných v Dánsku tieto prenosné nádoby na prepravu plynov nevyhoveli požiadavkám EN 14427:2014 a z toho dôvodu predstavujú vážne a neakceptovateľné riziko vzniku požiaru a zranenia osôb. Informácia o týchto nebezpečných výrobkoch bola európskym orgánom trhového dohľadu sprístupnená prostredníctvom európskeho informačného systému RAPEX.

V prípade, že sa na vašich prevádzkach vyskytujú tieto fľaše, je potrebné ich vrátiť vášmu dodávateľovi s tým, že uvediete, že ide o výrobok, ktorý bol stiahnutý z európskeho trhu. Považujeme za vhodné oznámiť túto skutočnosť na miestny inšpektorát práce, prípadne priamo na Národný inšpektorát práce.