Preskočiť na obsah

Národný inšpektorát práce zorganizoval workshop zameraný na tému agentúrneho zamestnávania, zamestnávania cudzincov a kontrol nelegálneho zamestnávania

Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 12. až 13. júna 2023 v Bratislave za účasti zástupcov inšpekcie práce, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sociálnej poisťovne, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru SR, Finančnej  správy SR, ale aj Európskeho orgánu práce a takisto predstaviteľov asociácií agentúrnych zamestnávateľov.

Odborníci z praxe poskytli účastníkom praktické informácie týkajúce sa zamestnávania cudzincov na území SR, priniesli komplexný pohľad na práva a povinnosti týkajúce sa zamestnávania cudzincov, upozornili na rôzne riziká s tým súvisiace a venovali sa tiež téme nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Na podujatí sa zúčastnilo takmer 150 ľudí, vrátane hostí z Holandska, Portugalska a Českej republiky.

Prezentácie jednotlivých rečníkov, od ktorých Národný inšpektorát práce ako organizátor workshopu získal súhlas s ich publikovaním, môžete nájsť v prílohe tohto článku.