Preskočiť na obsah

Množstvo podnetných informácií o tom, ako sa v slovenských i zahraničných firmách buduje kultúra bezpečnosti, vynikajúci prednášajúci a takmer 120 účastníkov z celého Slovenska. Tak by sa dal stručne zhrnúť nultý ročník konferencie, ktorú 22. októbra 2019 zorganizoval Národný inšpektorát práce (NIP) v spolupráci s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) v bratislavskom hoteli Saffron.

Konferencia bola zároveň pracovným stretnutím členov Národnej siete EU-OSHA v SR a vyvrcholením dvojročnej kampane Európskej agentúry pre BOZP, ktorá niesla názov „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“. V rámci tejto kampane Národný inšpektorát práce, ako Národné kontaktné miesto EU-OSHA na Slovensku, v rokoch 2018-2019 pripravil sériu seminárov a ďalších aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia o otázkach BOZP pre odbornú ale aj laickú verejnosť. Členovia národnej siete sa na svojom stretnutí zároveň zaoberali plánovaním aktivít pre rok 2020, v ktorom sa rozbehne nová kampaň Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pod názvom „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“. Kampaň oficiálne odštartuje v októbri budúceho roka a bude sa zameriavať predovšetkým na problematiku poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Na stránkach Národného inšpektorátu práce vám prinášame prehľad prezentácií, ktoré odzneli na konferencii a taktiež fotogalériu z podujatia.

Ďalší ročník konferencie pod názvom Efektívne nástroje pre budovanie kultúry bezpečnosti sa uskutoční 22. októbra 2020. Ešte predtým však Národný inšpektorát práce zorganizuje konferenciu „Kultúra zamestnávania“ zameranú na otázky pracovnoprávnych vzťahov a nedeklarovanej práce a nelegálneho zamestnávania. Táto konferencia sa bude konať 17. marca 2020 a bude súčasťou kampane pripravovanej Národným inšpektorátom práce realizovanej v budúcom roku.