Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2023

Oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 300/2022 Z. z. bola na rok 2023 ustanovená suma minimálnej mzdy vo výške:  a.) 700 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, b.) 4,023 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. Ustanovená suma minimálnej mzdy sa podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v platnom znení vzťahuje na zamestnancov v pracovnoprávnom

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci júl 2022

V priebehu mesiaca júl 2022 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba a doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo k 4 SPÚ. Počas mesiaca júl 2022 došlo aj k 4 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví priemyselná výroba. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2021 sa

čítať ďalej

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci júl 2022

V mesiaci júl 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 172 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 60 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 33 žien a 139 mužov (podiel mužov predstavuje 81 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci júl bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 45 cudzincov. Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci jún 2022

V priebehu mesiaca jún 2022 došlo k 5 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie, dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, stavebníctvo a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom, Nitrianskom a Prešovskom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo k 6 SPÚ. Počas mesiaca jún 2022 došlo aj k 4 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na

čítať ďalej

Sumy náhrad za používanie cestných motorových vozidiel od 1. septembra 2022

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 282/2022 Z. z. sa s účinnosťou od 1. septembra 2022 zvyšujú sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre a.) jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,063 eura, b.) osobné cestné motorové vozidlá je 0,227 eura. Okrem základnej náhrady za každý

čítať ďalej

Sumy stravného od 1. septembra 2022

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 281/2022 Z. z. sa s účinnosťou od 1. septembra 2022 zvyšujú sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách. Sumy stravného pre časové pásma sú a.) 6,40 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín, b.) 9,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín, c.) 14,50 eura pre časové pásmo nad

čítať ďalej

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu Aktuálne otázky bezpečnosti práce

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) v spolupráci s Národným inšpektorátom práce, ktorý pôsobí ako národné kontaktné miesto agentúry EU-OSHA, a Strojníckou fakultou TU v Košiciach Vás srdečne pozýva na XXXV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie AKTUÁLNE OTÁZKY BEZPEČNOSTI PRÁCE, ktorá sa uskutoční v dňoch 9. až 11. novembra 2022 v hoteli Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry. Cieľom medzinárodnej

čítať ďalej

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci jún 2022

V mesiaci jún 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 136 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 72 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 26 žien a 110 mužov (podiel mužov predstavuje 81 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci jún bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 50 cudzincov. Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci máj 2022

V priebehu mesiaca máj 2022 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba a administratívne a podporné služby. Tieto úrazy sa stali v Nitrianskom a Prešovskom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo k 1 SPÚ. Počas mesiaca máj 2022 došlo aj k 4 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví priemyselná výroba. Pre porovnanie uvádzame, že

čítať ďalej

Analýza pracovnej úrazovosti za rok 2021

Predmetom analýzy pracovnej úrazovosti za rok 2021 je rozbor pracovných úrazov, závažných priemyselných havárií a chorôb  z povolania v sledovanom období a porovnanie s rovnakým obdobím predošlého roku v organizáciách podliehajúcich inšpekcii práce. Tabuľkové prílohy a grafy analyzujú: podiely hlavných skupín zdrojov a príčin na celkovom počte ZPÚ (SPÚ, ŤUZ) a registrovaných pracovných úrazov v roku 2021 v porovnaní s

čítať ďalej