Vyberte svoj inšpektorát

Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Pracovná úrazovosť v mesiaci máj 2018

V priebehu mesiaca máj 2018 došlo k 4 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov a priemyselná výroba. Tieto úrazy sa stali v Trenčianskom, Žilinskom a Košickom kraji. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2017 sa v mesiaci máj stali ...čítať ďalej

„Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“ – zhodnotenie seminára v Bratislave

Dňa 21. júna sa v bratislavskom hoteli Saffron uskutočnil prvý tohoročný seminár na podporu kampane „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“. Seminár bol hradený z prostriedkov EU-OSHA a zúčastnilo sa ho 82 účastníkov, zastupujúcich členov národnej siete EU-OSHA, autorizovaných bezpečnostných technikov a odbornej ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci apríl 2018

V priebehu mesiaca apríl 2018 došlo k 5 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie, veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a priemyselná výroba. Tieto úrazy sa stali v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Prešovskom kraji. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2017 ...čítať ďalej

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informačná povinnosť Národného inšpektorátu práce Sídlo: Masarykova 10, 040 01 Košice Národný inšpektorát práce ako prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na emailovej adrese: ochrana.osobnych.udajov@ip.gov.sk Prevádzkovateľ v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov (čl. 13 a 14 GDPR/ ...čítať ďalej