Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci december 2022

V mesiaci december 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 57 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 38 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 19 žien a 38 mužov (podiel mužov predstavuje 67 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci december bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 9 cudzincov. Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci november 2022

V priebehu mesiaca november 2022 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov. Tento úraz sa stal v Prešovskom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo rovnako k 1 SPÚ. Počas mesiaca november2022 došlo aj k 3 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) v odvetví stavebníctvo, priemyselná výroba a veľkoobchod a maloobchod,

čítať ďalej

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci november 2022

V mesiaci november 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 82 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 42 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 22 žien a 60 mužov (podiel mužov predstavuje 73 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci november bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 17 cudzincov. Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb

čítať ďalej

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci október 2022

V mesiaci október 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 87 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 59 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 19 žien a 68 mužov (podiel mužov predstavuje 78 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci október bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 4 cudzincov. Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci október 2022

V priebehu mesiaca október2022 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Prešovskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo k 6 SPÚ. Počas mesiaca október2022 došlo aj k 6 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví priemyselná výroba a veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov. Pre porovnanie uvádzame,

čítať ďalej

Zmeny v sumách stravného od 1. januára 2023

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 432/2022 Z. z. sa s účinnosťou od 1. januára 2023 zvyšujú sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách. Sumy stravného pre časové pásma sú 6,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,10,10 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,15,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín. Ak zamestnávateľ zabezpečuje

čítať ďalej

Zmena zákona č. 124/2006 od 1. januára 2023

Zmena zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe novely č. 114/2022 Z. z. od 1. januára 2023 Som autorizovaný bezpečnostný technik. Čo mám robiť, aby som mal platné osvedčenie bezpečnostného technika?Od 01. 01. 2023 sa podľa novely č. 114/2022 Z. z. zavádza

čítať ďalej

Odborná spôsobilosť v oblasti BOZP a novela Zákonníka práce

Na orgány inšpekcie práce sa obracajú bezpečnostní technici, zamestnávatelia a zamestnanci s otázkou týkajúcou sa zabezpečovania aktualizačnej odbornej prípravy (ďalej „AOP“) zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosti, na ktoré sa vyžaduje odborná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“). Zoznam

čítať ďalej

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci september 2022

V mesiaci september 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 106 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 65 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 27 žien a 79 mužov (podiel mužov predstavuje 75 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci september bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 8 cudzincov. Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci september 2022

V priebehu mesiaca september 2022 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, priemyselná výroba a dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Tieto úrazy sa stali v Trenčianskom a Nitrianskom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo k 2 SPÚ. Počas mesiaca september2022 došlo aj k 3 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) v odvetví priemyselná výroba, doprava a skladovanie

čítať ďalej