Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Odborná spôsobilosť v oblasti BOZP a novela Zákonníka práce

Na orgány inšpekcie práce sa obracajú bezpečnostní technici, zamestnávatelia a zamestnanci s otázkou týkajúcou sa zabezpečovania aktualizačnej odbornej prípravy (ďalej „AOP“) zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosti, na ktoré sa vyžaduje odborná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“). Zoznam

čítať ďalej

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci september 2022

V mesiaci september 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 106 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 65 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 27 žien a 79 mužov (podiel mužov predstavuje 75 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci september bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 8 cudzincov. Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci september 2022

V priebehu mesiaca september 2022 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, priemyselná výroba a dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Tieto úrazy sa stali v Trenčianskom a Nitrianskom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo k 2 SPÚ. Počas mesiaca september2022 došlo aj k 3 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) v odvetví priemyselná výroba, doprava a skladovanie

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci august 2022

V priebehu mesiaca august 2022 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo a doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Bratislavskom a Nitrianskom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo k 4 SPÚ. Počas mesiaca august 2022 nedošlo ani k jednému pracovnému úrazu s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“). Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2021 sa v mesiaci august stalo 11 pracovných

čítať ďalej

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci august 2022

V mesiaci august 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 77 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 51 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 24 žien a 53 mužov (podiel mužov predstavuje 69 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci august bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 13 cudzincov. Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb

čítať ďalej

Stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v roku 2023

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z. boli ustanovené zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2023. S účinnosťou od 1. januára 2023 patrí zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme a.) odmeňovanému podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme tarifný plat v sume platovej tarify podľa tabuľky č. 1,

čítať ďalej

Platové tarify štátnych zamestnancov v roku 2023

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 295/2022 Z. z. boli ustanovené zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov na rok 2023. S účinnosťou od 1. januára 2023 patrí štátnemu zamestnancovi platová tarifa podľa tabuľky č. 1. S účinnosťou od 1. septembra 2023 patrí štátnemu zamestnancovi platová tarifa podľa tabuľky č. 2. Tabuľka č. 1 – platové tarify štátnych zamestnancov od 1. januára 2023 (v eurách

čítať ďalej

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2023

Oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 300/2022 Z. z. bola na rok 2023 ustanovená suma minimálnej mzdy vo výške:  a.) 700 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, b.) 4,023 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. Ustanovená suma minimálnej mzdy sa podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v platnom znení vzťahuje na zamestnancov v pracovnoprávnom

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci júl 2022

V priebehu mesiaca júl 2022 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba a doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo k 4 SPÚ. Počas mesiaca júl 2022 došlo aj k 4 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví priemyselná výroba. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2021 sa

čítať ďalej

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci júl 2022

V mesiaci júl 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 172 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 60 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 33 žien a 139 mužov (podiel mužov predstavuje 81 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci júl bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 45 cudzincov. Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb

čítať ďalej