Preskočiť na obsah

V priebehu mesiaca apríl 2021, t. j. v hodnotenom období nebol evidovaný žiaden závažný pracovný úraz s následkom smrti (ďalej „SPÚ“). V tom istom období v roku 2020 došlo k 1 SPÚ.

Počas mesiaca apríl 2021 došlo k 1 pracovnému úrazu s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) v odvetví veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, čo v porovnaní s rokom 2020, kedy sa v uvedenom období stalo 7 ŤUZ vyznieva mimoriadne pozitívne.

V mesiaci apríl 2021 došlo tiež k 506 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca apríl 2020 došlo k 412 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 22,82 % v roku 2021.