V súvislosti s kampaňou Európskej agentúry pre BOZP (ďalej len „EU-OSHA“) organizuje Národný inšpektorát práce dňa 3. októbra odborný seminár v hoteli Yasmin v Košiciach.

Cieľom seminára bude informovať účastníkov o náplni kampane, ozrejmiť princípy chemickej legislatívy v oblasti prevencie a regulácie nebezpečných chemických látok na pracoviskách a poukázať na konkrétne prínosy dobrej praxe, ale aj riziká vyplývajúce z nedostatočnej kontroly nebezpečných chemických látok na pracoviskách. V programe seminára, budú aj praktické informácie z oblasti ochrany zdravia v odvetví stavebníctva a informácie ohľadom ochrany zdravia, prezentované zástupcom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave.

V prílohe nájdete program a pozvanie na seminár, ktorý je organizovaný z finančných prostriedkov EU-OSHA a pre účastníkov seminára bezplatný.

Vo Vašom záujme sa zaregistrujte čím skôr, nakoľko počet účastníkov je limitovaný.

Prílohy