Preskočiť na obsah

Zmluva o dielo - ZD17253

Číslo zmluvy : NIP/2017/15

Dodávateľ:

eSOLUTIONS, s.r.o. Košice

Obstaravateľ:

Národný inšpektorát práce
Cena s DPH : 11 160,00€
Dátum evidencie: 19. septembra 2017
Dátum platnosti:
Dátum účinnosti: