Preskočiť na obsah

Pracovná úrazovosť v mesiaci august 2023

V priebehu mesiaca august2023 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, priemyselná výroba a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tieto úrazy sa stali v Nitrianskom a Žilinskom kraji. V tom istom období v roku 2022 došlo k 1 SPÚ. Počas mesiaca august2023 ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci jún 2023

V priebehu mesiaca jún 2023 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, priemyselná výroba a dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby, odstraňovania odpadov. ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci máj 2023

V priebehu mesiaca máj 2023 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví ostatné špecializované stavebné práce a oprava a údržba motorových vozidiel. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom a Banskobystrickom kraji. ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci apríl 2023

V priebehu mesiaca apríl 2023, t. j. v hodnotenom období nebol evidovaný žiaden závažný pracovný úraz s následkom smrti (ďalej „SPÚ“). V tom istom období v roku 2022 došlo k 2 SPÚ.Počas mesiaca apríl 2023 došlo aj k 5 pracovným ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci marec 2023

V priebehu mesiaca marec 2023 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov a stavebníctvo. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom a Trenčianskom kraji. V tom istom období ...čítať ďalej

Analýza pracovnej úrazovosti za rok 2022

Predmetom analýzy pracovnej úrazovosti za rok 2022 je rozbor pracovných úrazov, závažných priemyselných havárií a chorôb  z povolania v sledovanom období a porovnanie s rovnakým obdobím predošlého roku v organizáciách podliehajúcich inšpekcii práce. Tabuľkové prílohy a grafy analyzujú: podiely hlavných ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci február 2023

V priebehu mesiaca február2023 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví priemyselná výroba. Tento úraz sa stal v Žilinskom kraji. V tom istom období v roku 2022 došlo k 5 SPÚ. Počas mesiaca február 2023 došlo aj k 4 pracovným úrazom ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci január 2023

V priebehu mesiaca január 2023 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tento úraz sa stal v Žilinskom kraji. V tom istom období v roku 2022 došlo k 3 SPÚ. Počas mesiaca január 2023 došlo aj k ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci december 2022

V priebehu mesiaca december2022 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví stavebníctvo. Tento úraz sa stal v Banskobystrickom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo rovnako k 1 SPÚ. Počas mesiaca december2022 došlo aj k 2 pracovným úrazom s ťažkou ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci november 2022

V priebehu mesiaca november 2022 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov. Tento úraz sa stal v Prešovskom kraji. V tom istom období v roku 2021 došlo rovnako k 1 SPÚ. Počas mesiaca ...čítať ďalej