Preskočiť na obsah

Pracovná úrazovosť v mesiaci september 2021

V priebehu mesiaca september 2021 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba, stavebníctvo a veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov. Tieto úrazy sa stali v Bratislavskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji. V tom istom období v roku ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci august 2021

V priebehu mesiaca august 2021 došlo k 4 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie, dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, verejná správa a obrany, povinné sociálne zabezpečenie a administratívne a podporné služby. Tieto úrazy sa ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci júl 2021

V priebehu mesiaca júl 2021 došlo k 4 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie, dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov, poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov a informácie a komunikácia. Tieto úrazy ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci jún 2021

V priebehu mesiaca jún 2021 došlo k 6 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba, stavebníctvo, doprava a skladovanie a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom, Banskobystrickom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2020 došlo ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci máj 2021

V priebehu mesiaca máj 2021 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví priemyselná výroba. Tento úraz sa stal v Žilinskom kraji. V tom istom období v roku 2020 došlo k 3 SPÚ. Počas mesiaca máj 2021 došlo aj k 5 pracovným ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci apríl 2021

V priebehu mesiaca apríl 2021, t. j. v hodnotenom období nebol evidovaný žiaden závažný pracovný úraz s následkom smrti (ďalej „SPÚ“). V tom istom období v roku 2020 došlo k 1 SPÚ. Počas mesiaca apríl 2021 došlo k 1 pracovnému úrazu s ťažkou ujmou na zdraví ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci marec 2021

V priebehu mesiaca marec 2021 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a administratívne a podporné služby. Tieto úrazy sa stali v Prešovskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2020 ...čítať ďalej

Analýza pracovnej úrazovosti za rok 2020

Predmetom analýzy pracovnej úrazovosti za rok 2020 je rozbor pracovných úrazov, závažných priemyselných havárií a chorôb  z povolania v sledovanom období a porovnanie s rovnakým obdobím predošlého roku v organizáciách podliehajúcich inšpekcii práce. Tabuľkové prílohy a grafy analyzujú: podiely hlavných ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci február 2021

V priebehu mesiaca február 2021 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví priemyselná výroba. Tento úraz sa stal v Trnavskom kraji. V tom istom období v roku 2020 došlo k 3 SPÚ. Počas mesiaca február 2021 došlo aj k 3 pracovným ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci január 2021

V priebehu mesiaca január 2021 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Bratislavskom a Trenčianskom kraji. V tom istom období v roku 2020 došlo k 5 SPÚ. Počas mesiaca január 2021 došlo aj k 4 ...čítať ďalej