Preskočiť na obsah

Pracovná úrazovosť v mesiaci august 2019

V priebehu mesiaca august 2019 došlo k 4 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tieto úrazy sa stali v Trenčianskom, Nitrianskom a Banskobystrickom. V tom istom období v roku 2018 došlo k 6 SPÚ. Počas mesiaca august 2019 ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci júl 2019

V priebehu mesiaca júl 2019 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, informácie a komunikácia a administratívne a podporné služby. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji. V tom istom období v roku 2018 došlo rovnako k 3 ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci jún 2019

V priebehu mesiaca jún 2019 došlo k 5 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba, poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov a stavebníctvo. Tieto úrazy sa stali v Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji. V tom istom období v roku 2018 došlo k 3 ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci máj 2019

V priebehu mesiaca máj 2019 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov. Tento úraz sa stal v Prešovskom kraji. V tom istom období v roku 2018 došlo k 4 SPÚ. Počas mesiaca máj ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci apríl 2019

V priebehu mesiaca apríl 2019, t. j. v hodnotenom období, nebol evidovaný žiaden závažný pracovný úraz s následkom smrti (ďalej „SPÚ“), čo v porovnaní s rokom 2018, kedy sa v uvedenom období stalo 5 SPÚ vyznieva mimoriadne pozitívne. Počas mesiaca apríl 2019 došlo k 2 ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci marec 2019

V priebehu mesiaca marec 2019 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej „SPÚ“), ktorý zamestnankyňa utrpela pri leteckom nešťastí v zahraničí. Poškodená pracovala v odvetví ostatné činnosti - činnosti mládežníckych organizácií. V tom istom období v roku 2018 došlo k 4 SPÚ. Počas mesiaca marec ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci február 2019

V priebehu mesiaca február 2019 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie, poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov a dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov. Tieto úrazy sa stali v Bratislavskom, ...čítať ďalej

Analýza pracovnej úrazovosti za rok 2018

Predmetom analýzy pracovnej úrazovosti za rok 2018 je rozbor pracovných úrazov, závažných priemyselných havárií a chorôb z povolania v sledovanom období a porovnanie s rovnakým obdobím predošlého roku v organizáciách podliehajúcich inšpekcii práce. Tabuľkové prílohy a grafy analyzujú: podiely hlavných ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci január 2019

V priebehu mesiaca január 2019 došlo k jednému závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví stavebníctvo. Tento úraz sa stal v Žilinskom kraji. V tom istom období v roku 2018 nedošlo k žiadnemu SPÚ. Počas mesiaca január 2019 došlo aj 5 pracovným úrazom s ťažkou ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci december 2018

V priebehu mesiaca december 2018, t. j. v hodnotenom období nebol evidovaný žiaden závažný pracovný úraz s následkom smrti (ďalej „SPÚ“), čo v porovnaní s rokom 2017, kedy sa v uvedenom období stali 2 SPÚ, vyznieva mimoriadne pozitívne. Pokles pracovnej úrazovosti v uvedenom období potvrdzujú ...čítať ďalej