Preskočiť na obsah

Návod na zlepšenie pracovného prostredia

V zmysle § 5 ods. 1 a  2 písm. h) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení patrí medzi všeobecné povinnosti zamestnávateľa uplatňovať zásady prevencie skvalitňovaním pracovných ...čítať ďalej

Chystáte sa za prácou do Českej republiky?

Uvažujete nad prácou v zahraničí a chceli by ste pracovať blízko Slovenskej republiky? Pozrime sa na podmienky a možnosti, aké Vám ponúka Česká republika. Na stránke „Státního úřadu inspekce práce“ (SUIP) v časti Publikácie nájdete rôznorodý materiál na stiahnutie s užitočnými informáciami. Najaktuálnejšia je príručka ...čítať ďalej

Nástroj pre posudzovanie rizík BeSmart.ie

V zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení patrí medzi všeobecné povinnosti zamestnávateľa zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a ...čítať ďalej