Preskočiť na obsah

Prevencia rizík pri lesnej práci

Každý kto pracuje v lese si uvedomuje, že takáto práca nie je len náročná pracovná činnosť, ale aj činnosť riziková. Riziká sú zapríčinené hlavne meniacimi sa podmienkami, charakterom pracoviska, sťaženými pracovnými podmienkami, stavom a vlastnosťami používaných strojov a zariadení, zložitosťou a rizikovosťou používaných technologických ...čítať ďalej

Ručná manipulácia s bremenami v doprave

Ručná manipulácia s bremenami znamená každú činnosť, ktorá zahŕňa prepravu alebo podopieranie bremena jedným alebo viacerými zamestnancami. Európsky prieskum odhalil, že 36,8% zamestnancov zamestnaných v odvetví dopravy sa sťažuje na problémy s chrbticou. Vzhľadom na to, že ručnú manipuláciu s bremenami vykonáva takmer každý ...čítať ďalej

Ručná manipulácia s bremenami v zdravotníctve

Ručná manipulácia s bremenami znamená každú činnosť, ktorá zahŕňa prepravu alebo podopieranie bremena jedným alebo viacerými zamestnancami. Európsky prieskum odhalil, že 32,5% zamestnancov zamestnaných v odvetví zdravotnej starostlivosti sa sťažuje na problémy s chrbticou. Brožúra pre oblasť zdravotnej starostlivosti obsahuje užitočné informácie o možnostiach, ktoré ...čítať ďalej

Uchádzate sa o zamestnanie a máte viac ako 50 rokov?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2019 publikovalo výsledky výskumnej úlohy pod názvom: Uplatnenie a podpora starších občanov na trhu práce. Etapa: Prieskum aktivít, prekážok a záujmu o prácu u starších uchádzačov ...čítať ďalej

Skončenie pracovného pomeru. A dôvod?

Rozhodli ste sa zmeniť zamestnanie? Alebo zamestnávateľ rozhodol o ukončení vášho pracovného pomeru? Je to pre vás „len“ zmena alebo šok? Ak práve prežívate druhú situáciu, radi by sme vám dali do pozornosti publikáciu s množstvom užitočných informácií, ktoré pre vás spracoval autorský ...čítať ďalej

Ako sa žije a pracuje v krajinách EÚ?

Ak ste sa rozhodli žiť a pracovať napríklad v Českej republike, Nemecku, Rakúsku či inej krajne EÚ, isto hľadáte informácie o tejto krajine zo všetkých dostupných zdrojov. Čím viac informácií nájdete, tým viac Vás môžu mýliť. Komplexný prehľad o životných a pracovných podmienkach v EÚ nájdete ...čítať ďalej

Má vaše pracovisko negatívny vplyv na vaše dýchanie?

Trpíte niektorým z nasledujúcich príznakov? Kašeľ, dýchavičnosť pri sedení alebo v pokoji, sipot, dýchavičnosť po aktivite, zvieranie v hrudi, upchatý nos a / alebo nádcha (sekrécia z nosa – „smrkanie“)? Poškodenie, ktoré dnes utrpíte na pľúcach, sa zajtra nemôže zvrátiť. Uistite sa, že poznáte ...čítať ďalej

Pekárenská astma – ako jej predísť?

Pekári - čas vyčistiť vzduch! Múčny prach môže spôsobiť astmu, spôsobenú vdýchnutím alergénov obsiahnutých v pšeničnej múke. Tento problém môže vzniknúť u zamestnancov v pekárňach, mlynoch a kuchyniach. Leták britskej inšpekcie práce veľmi názorným spôsobom pomocou príkladov správneho a nesprávneho postupu ponúka návod na ...čítať ďalej

Budova je v prevádzke... a čo ďalej?

Máte v prevádzke budovu, zamestnanci pracujú, zariadenia fungujú. A čo ďalej? Je žiadúce sa zamyslieť nie len nad prevádzkou a pracovnými podmienkami, ale hlavne nad užívaním budovy po nasledujúce roky. Prečo? Aby Vám budova dobre slúžila a jej prevádzkovanie bolo nie len efektívne, ale ...čítať ďalej