Preskočiť na obsah

Pracovná úrazovosť v mesiaci december 2018

V priebehu mesiaca december 2018, t. j. v hodnotenom období nebol evidovaný žiaden závažný pracovný úraz s následkom smrti (ďalej „SPÚ“), čo v porovnaní s rokom 2017, kedy sa v uvedenom období stali 2 SPÚ, vyznieva mimoriadne pozitívne. Pokles pracovnej úrazovosti v uvedenom období potvrdzujú ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci november 2018

V priebehu mesiaca november 2018 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo. Tieto úrazy sa stali v Nitrianskom a Žilinskom kraji. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2017 sa v mesiaci november stali rovnako 2 SPÚ. Počas mesiaca november 2018 ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci október 2018

V priebehu mesiaca október 2018 došlo k 5 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba, stavebníctvo, dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov a administratívne a podporné služby. Tieto úrazy sa stali v Banskobystrickom, ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci september 2018

V priebehu mesiaca september 2018 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov a priemyselná výroba. Tieto úrazy sa stali v Košickom, Prešovskom a Trenčianskom kraji. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2017 sa v mesiaci september rovnako, ako ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci august 2018

V priebehu mesiaca august 2018 došlo k 6 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie, stavebníctvo, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov a dodávka elektriny, plynu a pary a studeného vzduchu. Tieto úrazy sa stali v Žilinskom, Trnavskom a Bratislavskom ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci júl 2018

V priebehu mesiaca júl 2018 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba a doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Prešovskom, Banskobystrickom a Bratislavskom kraji. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2017 sa v mesiaci júl stalo 5 SPÚ, t. ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci jún 2018

V priebehu mesiaca jún 2018 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba, veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tieto úrazy sa stali v Banskobystrickom, Žilinskom a Bratislavskom kraji. Pre porovnanie uvádzame, ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci máj 2018

V priebehu mesiaca máj 2018 došlo k 4 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov a priemyselná výroba. Tieto úrazy sa stali v Trenčianskom, Žilinskom a Košickom kraji. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2017 sa v mesiaci máj stali ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci apríl 2018

V priebehu mesiaca apríl 2018 došlo k 5 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie, veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a priemyselná výroba. Tieto úrazy sa stali v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Prešovskom kraji. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2017 ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci marec 2018

V priebehu mesiaca marec 2018 došlo k 5 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, v odvetví doprava a skladovanie, veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel. Tieto úrazy sa stali v Žilinskom, Banskobystrickom kraji a Bratislavskom kraji. Z vyššie uvedeného počtu bol jeden ...čítať ďalej