Preskočiť na obsah

Pracovná úrazovosť v januári 2018

Každý zamestnanec chce vykonávať zdravú a bezpečnú prácu. Nie vždy má žiaľ na to vhodné podmienky zo strany zamestnávateľa, či si sám vlastnou nedbanlivosťou spôsobí pracovný úraz. Tento článok pojednáva o všetkých pracovných úrazoch za január 2018, od tých „ľahších“ až po ...čítať ďalej

Analýza pracovnej úrazovosti za rok 2016

Predmetom analýzy pracovnej úrazovosti za rok 2016 je rozbor pracovných úrazov, závažných priemyselných havárií a chorôb z povolania v sledovanom období a porovnanie s rovnakým obdobím predošlého roku v organizáciách podliehajúcich inšpekcii práce. Tabuľkové prílohy a grafy analyzujú: • podiely ...čítať ďalej

Analýza pracovnej úrazovosti za rok 2015

Predmetom analýzy pracovnej úrazovosti za rok 2015 je rozbor pracovných úrazov, závažných priemyselných havárií a chorôb z povolania v sledovanom období a porovnanie s rovnakým obdobím predošlého roku v organizáciách podliehajúcich inšpekcii práce. Tabuľkové prílohy a grafy analyzujú: • podiely ...čítať ďalej