Vyberte svoj inšpektorát

Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Inšpekcia práce v jadrovej energetike za rok 2016

Dozor nad dodržiavaním právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP) na pracoviskách jadrového zariadenia vykonáva na celom území Slovenskej republiky Inšpektorát práce Nitra. Cieľom inšpekcie práce bola kontrola dodržiavania právnych a ostatných ...čítať ďalej

Kontrola dodržiavania BOZP v stavebníctve v roku 2016

Cieľom úlohy bolo zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) pri stavebných prácach. Úloha sa realizovala bez rozdielu na to, aký právny subjekt bol stavebníkom alebo zhotoviteľom a bez ohľadu ...čítať ďalej

Zvýšenie nemeckej minimálnej mzdy

Na základe rozhodnutia Komisie pre stanovenie minimálnej mzdy, ktoré bolo schválené v októbri 2016 Spolkovou vládou, došlo od 1.1.2017 ku zvýšeniu minimálnej hrubej mzdy v Nemecku z pôvodných 8,50 EUR za hodinu na 8,84 EUR za hodinu. Súčasne končí 31.12.2016 ...čítať ďalej

Z činnosti národného kontaktného miesta EU-OSHA

Dňa 8. decembra sa na pôde Národného inšpektorátu práce, ktoré je národným kontaktným miestom EU-OSHA, zišlo 18 zástupcov národnej siete, aby zhodnotili aktivity národného kontaktného miesta a dohodli spoluprácu plnenia úloh plánovaných na realizáciu v roku 2017. Národná sieť je ...čítať ďalej