Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

OSHmail – bulletin pre vás a vašich kolegov

OSHmail bulletin Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci registruje takmer 100 tisíc odberateľov. Bezplatný bulletin bezpečnosti a ochrany zdravia prináša každý mesiac aktuálne správy, informuje o podujatiach a trendoch na podporu bezpečných pracovísk, a to aj mimo krajín EÚ. Informácie poskytuje vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ. Pokiaľ ešte nie ste jeho odberateľmi, môžete sa na jeho odber jednoducho prihlásiť na

čítať ďalej

Focal point (národné kontaktné miesto)

V negociačnom období Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie, rozhodnutím ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo dňa 30. mája 2003,  bolo založené Národné kontaktné miesto, tzv. Focal Point (FOP) na Národnom inšpektoráte práce pre stálu komunikáciu a spoluprácu s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so sídlom v Bilbao. Jednou z hlavných úloh FOP

čítať ďalej

Nelegálne zamestnávanie

Máte informácie o tom, že niekde vo vašom okolí sa porušuje zákaz nelegálneho zamestnávania? Dajte nám TIP. Pre účinný boj s nelegálnym zamestnávaním je žiaduce, aby ste zadali tieto údaje, pokiaľ sú vám známe:

čítať ďalej

Úradná tabuľa

Organizačná štruktúra Dôležité oznamy Tlačové správy Správne poplatky Zmluvy, objednávky ,faktúry Centrálny register pohľadávok Verejne obstaravanie

čítať ďalej

Zaujímavé linky

MPSVR UPSVAR Inštitút pre výskum práce a rodiny Sociálna poisťovňa Úrad verejného zdravotníctva Ministerstvo dopravy a výstavby Ministerstvo vnútra Slov –Lex Eur-lex Slovenské národne stredisko pre ľudské práva  Slovenská národná akreditačná služba Európska agentúra pre BOZP Sieť EEN MOP Medzinárodná asociácia inšpekcie práce(IALI) Výskumný ústav bezpečnosti práce -CZ BOZPinfo-CZ

čítať ďalej

Pracovnoprávne vzťahy

Pracovnoprávne vzťahy sú právne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorý vykonáva závislú prácu. Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov sú regulované legislatívou, najmä Zákonníkom práce. Ten upravuje individuálne ako aj kolektívne pracovnoprávne vzťahy. Pracovná legislatíva stanovuje najmä normy správania sa subjektov pracovnoprávnych vzťahov a určuje, kto môže byť v týchto vzťahoch nositeľom práv a právnych povinností. Na rozdiel od individuálneho pracovnoprávneho vzťahu, ktorý vzniká medzi zamestnancom a zamestnávateľom ako monosubjektami,

čítať ďalej

Štatistiky

Výsledky výkonov dohľadu nad trhom v rokoch 2020 až 2022 (do 30. 09. 2022) podľa skupín určených výrobkov sú uvedené v nasledovných tabuľkách. Elektrické zariadenia určené na používanie v rámci určitých limitov napätia: Nedostatok / Rok202020212022EZ - vyhlásenia o zhode300285177EZ - návod slov. jazyk824420EZ - značka zhody544944EZ - vlastn. - bezpečnosť092EZ - spôsob posudzovania zhody (modul)575032Spolu493437275 Tlakové zariadenia, jednoduché tlakové

čítať ďalej

Dohľad nad trhom

Inšpektoráty práce sú v súlade s § 26 písm. b) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgánmi dohľadu nad určenými výrobkami. Vykonávajú dohľad nad nasledujúcimi skupinami určených výrobkov: vleky – Nariadenie (EÚ) č. 2016/424, osobné ochranné prostriedky – Nariadenie (EÚ) č.

čítať ďalej

Určené výrobky

Dohľad na trhom sa vykonáva v súvislosti s uvádzaním určených výrobkov na trh. Určený výrobok v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon č. 56/2018 Z. z.“) je výrobok, ktorý predstavuje zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie

čítať ďalej