Preskočiť na obsah

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia otvorila novú kampaň na rok 2018 – 2019

Európska komisia a Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) v spolupráci s bulharským predsedníctvom EÚ odštartovali novú kampaň zameranú na zvyšovanie povedomia o kľúčových témach BOZP. Do celoeurópskej kampane s názvom “Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky”, ktorá bola oficiálne otvorená 24. apríla ...čítať ďalej

Národný inšpektorát práce predstavuje „Plán hlavných úloh na rok 2018“

Ich zameranie bude orientované na dodržiavanie právnych a ostatných predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, kontrola sociálnej legislatívy v cestnej doprave, či dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov. Na rok 2018 máme naplánovaných týchto 18 hlavných úloh, ...čítať ďalej