OSHmail – bulletin pre vás a vašich kolegov

OSHmail bulletin Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci registruje takmer 100 tisíc odberateľov. Bezplatný bulletin bezpečnosti a ochrany zdravia prináša každý mesiac aktuálne správy, informuje o podujatiach a trendoch na podporu bezpečných pracovísk, a to aj mimo krajín EÚ. ...čítať ďalej

Focal point (národné kontaktné miesto)

V negociačnom období Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie, rozhodnutím ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo dňa 30. mája 2003,  bolo založené Národné kontaktné miesto, tzv. Focal Point (FOP) na Národnom inšpektoráte práce pre stálu komunikáciu a ...čítať ďalej

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je najväčším podujatím, zameraným na zvyšovanie informovanosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Koná sa každoročne počas 43-teho kalendárneho týždňa roku. Jeho cieľom je prispievať k zlepšovaniu úrovne bezpečnosti a ...čítať ďalej

Z činnosti národného kontaktného miesta EU-OSHA

Dňa 8. decembra sa na pôde Národného inšpektorátu práce, ktoré je národným kontaktným miestom EU-OSHA, zišlo 18 zástupcov národnej siete, aby zhodnotili aktivity národného kontaktného miesta a dohodli spoluprácu plnenia úloh plánovaných na realizáciu v roku 2017. Národná sieť je ...čítať ďalej

Kreslený hrdina NAPO vo filme „Späť do zdravej budúcnosti“

Hrdina animovaných filmov propagujúcich zdravé a bezpečné pracoviská Napo sa predstavuje v novom filme, propagujúcom zdravú budúcnosť. Podobne ako predchádzajúce filmy s hrdinom Napo a ďalšími kreslenými postavami, aj tento film vyvoláva otázky a podnecuje diskusie o špecifických aspektoch bezpečnosti pri práci. Zároveň poskytuje, alebo navádza ...čítať ďalej

Zhodnotenie seminára v Prešove a prezentácie

Dňa 14. júna 2016 sa v hoteli Lineas v Prešove uskutočnil seminár na podporu kampane EU-OSHA Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie. Jeho hlavným cieľom bolo poskytnúť zamestnancom a zamestnávateľom informáciu o téme aktuálnej kampane, podporiť jej propagáciu a poskytnúť informácie, ktoré uľahčia manažment ...čítať ďalej

Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie

Kampaň  podporuje zber príkladov dobrej praxe riešení, ako sa vyrovnať s problematikou zamestnanosti staršej populácie pri využití ich odborných vedomostí a praktických skúseností pri zachovaní všetkých požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Výber témy kampane má pozitívnu spätnú väzbu zo strany členských štátov EÚ, pretože ...čítať ďalej