Preskočiť na obsah

Riadenie poškodení podporno-pohybovej sústavy v zdravotníctve

Fyzicky náročná práca, akou je manipulácia s pacientmi, je dôležitý rizikový faktor poškodení podporno-pohybovej sústavy a stáva sa čoraz častejšou obavou v radoch zdravotníckych pracovníkov. Najčastejšie hlásené problémy sú bolesti chrbta a dolných končatín. Ako riešiť poškodenia podporno-pohybovej sústavy v tomto odvetví? ...čítať ďalej

ENENER 2019: čo prezradili výsledky prieskum podnikov

EU-OSHA predstavuje hlavné zistenia z prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER) z roku 2019, z ktorých vyplýva, že medzi hlavné rizikové faktory hlásené z európskych pracovísk patria i naďalej poškodenia podporno-pohybovej sústavy a psychosociálne riziká. Na prieskume sa zúčastnilo viac ako 45 000 ...čítať ďalej

Správy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci celej Európy – prinášané prostredníctvom bulletinu OSHmail už vo vyše 200 vydaniach!

Každý mesiac si tisíce odberateľov v celej Európe prečítajú viacjazyčnú zbierku online správ o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) prostredníctvom OSHmail, nášho elektronického spravodajcu. Chceli by sme sa poďakovať všetkým našim odberateľom za dôveru, pokračujúci záujem o BOZP ...čítať ďalej