Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Z histórie

História súčasnej inšpekcie práce sa začala písať v roku 1969, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce, ktorý vychádzal z vtedy progresívnych princípov Dohovorov Medzinárodnej organizácie práce. Vývoj inšpekčných postupov však bol sčasti ovplyvnený vtedajším socialistickým spoločenským zriadením. Štát (reprezentovaný vládou) bol zamestnávateľom vo všetkých výrobných podnikoch a v nekomerčnej sfére. Vydával záväzné predpisy (zákony)

čítať ďalej

Generálny riaditeľ

Ing. Marek Mitterpák, PhD. bol do funkcie generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce menovaný ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR s účinnosťou od 1. decembra 2023. V minulosti pracoval na rôznych vedúcich pozíciách ako vedúci odboru investícií, prípravy a implementácie projektov Košického samosprávneho kraja, ale tiež v pozícii člena Dozornej rady štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik, či predsedu Dozornej rady akciovej spoločnosti Tepláreň Košice. S problematikou

čítať ďalej