Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Pracovná úrazovosť v mesiaci október 2023

V priebehu mesiaca október 2023 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tento úraz sa stal v Prešovskom kraji. V tom istom období v roku 2022 došlo k 2 SPÚ. Počas mesiaca október 2023 došlo aj k 5 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“), najviac v odvetví stavebníctvo. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2022 sa v mesiaci október stalo

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci august 2023

V priebehu mesiaca august2023 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, priemyselná výroba a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tieto úrazy sa stali v Nitrianskom a Žilinskom kraji. V tom istom období v roku 2022 došlo k 1 SPÚ. Počas mesiaca august2023 došlo aj k 2 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) v odvetví priemyselná výroba a doprava a skladovanie. Pre porovnanie uvádzame, že

čítať ďalej

Letáky z edície Pravidlá dobrej praxe

Národný inšpektorát práce vydal letáky z tradičnej edície Pravidlá dobrej praxe. Tieto publikácie sú určené tak zamestnávateľom ako aj zamestnancom, za účelom oboznámenia sa so základnými informáciami v danej oblasti. Stručne a výstižne vysvetľujú konkrétne pojmy, právne predpisy, či povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovných úrazov, organizácii pracovného času v doprave, výskyte diskriminácie a uznávaní odbornej spôsobilosti. V prílohe

čítať ďalej
Ilustračný obrázok z kresleného filmu Napo a Horúčavy v práci

Horúčavy pri práci Usmernenie pre pracoviská – teraz k dispozícii vo viacerých jazykoch EÚ

Zmena klímy je realitou, ktorá môže negatívne vplývať na pracovné prostredie a bezpečnosť zamestnancov. Stúpajúce teploty predstavujú riziko tepelného stresu, ktorý postihuje pracujúcich v rôznych odvetviach. Praktická príručka agentúry EU-OSHA Horúčavy v práci, ktorá je teraz k dispozícii vo viacerých jazykoch EÚ, poskytuje praktické usmernenia o tom, ako riadiť riziká spojené s prácou v teple. Tento základný zdroj informácií sa zameriava na zamestnávateľov

čítať ďalej

Nové letáky ELA a NIP pre vodičov

Národný inšpektorát práce pripravil v spolupráci s Európskym orgánom práce (ELA) preklad letákov „Vyslaní vodiči“ a „Pravidlá o čase jazdy a odpočinku“ do slovenského jazyka. Tieto letáky sú súčasťou kampane „Cesta k spravodlivej doprave““, ktorú realizuje Európsky orgán práce. Publikácie obsahujú v zjednodušenej a prehľadnej forme základné informácie, ktoré môžu zamestnancom a zamestnávateľom pomôcť správne sa orientovať v danej problematike. Hlavnými cieľmi letákov

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci jún 2023

V priebehu mesiaca jún 2023 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, priemyselná výroba a dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby, odstraňovania odpadov. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom a Trenčianskom kraji. V tom istom období v roku 2022 došlo k 6 SPÚ.

čítať ďalej

Kontrola pevne inštalovaných pracovných prostriedkov a skúšky tvárniacich strojov

Kontrola pevne inštalovaných pracovných prostriedkov (strojov) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby pracovný prostriedok v zmysle § 4 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov (ďalej „nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z.“), ktorý na používanie poskytne zamestnancovi, vyhovoval minimálnym požiadavkám na pracovný prostriedok. Ak bezpečnosť pracovného prostriedku v zmysle

čítať ďalej

Sumy náhrad za používanie cestných motorových vozidiel od 1. júla 2023

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 247/2023 Z. z. sa s účinnosťou od 1. júla 2023 zvyšujú sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,071 eura, osobné cestné motorové vozidlá je 0,252 eura. Opatrením č. 247/2023 Z. z. sa zrušilo

čítať ďalej

Upozornenie na určený výrobok – multifunkčné zariadenie značky TOSHIBA

Národný inšpektorát práce upozorňuje, že na slovenský trh boli uvedené multifunkčné zariadenia značky TOSHIBA, pri ktorých je možný nesúlad so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ z 26. 02. 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (ďalej „smernica o elektromagnetickej kompatibilite“). Na základe interných meraní bolo spoločnosťou TOSHIBA zistené, že pri vybraných modeloch vybavených určitými možnosťami dochádza k

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci máj 2023

V priebehu mesiaca máj 2023 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví ostatné špecializované stavebné práce a oprava a údržba motorových vozidiel. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom a Banskobystrickom kraji. V tom istom období v roku 2022 došlo rovnako k 2 SPÚ. Počas mesiaca máj 2023 došlo aj k 4

čítať ďalej