Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

S účinnosťou od 1. januára 2018 sa menia pravidlá pre posúdenie nelegálneho zamestnávania, a to na základe zákona č. 294/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní (ďalej len „zákon“). Zmena sa okrem iného týka ustanovenia § 2 ods. 2 písm. b) zákona, pričom úmyslom zákonodarcu bolo, aby nelegálnym zamestnávaním nebolo určité oneskorené prihlásenie

čítať ďalej

Národný inšpektorát práce chce naštartovať viaceré nové aktivity a zjednotiť činnosť všetkých inšpektorátov práce

V rámci osvety a zefektívnenia výkonu Národného inšpektorátu práce (ďalej len NIP)  predstavíme novoprijatú koncepciu jeho činnosti do roku 2020 všetkým slovenským inšpektorom práce. Seminár sa bude konať v Banskej Bystrici a prítomný bude aj Mgr. Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Národný inšpektorát práce prijal začiatkom júna 2017 v záujme efektívneho rozvoja sústavy inšpekcie práce Koncepciu činnosti

čítať ďalej

Legislatíva

Vybrané právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005

čítať ďalej

VRS Malá Lučivná

Vzdelávacie a rekreačné stredisko Národného inšpektorátu práce Malá Lučivná Adresa: 027 52 Párnica GPS: 49.212682,19.161845 alebo 49º 12´ 45,7´´ , 19º 9´ 42,6´´ Prihlášky na vzdelávací a rekreačný pobyt po telefonickom dohovore zasielajte na nižšie uvedenú adresu (prípadne mail). Kontakt: Národný inšpektorát práce Renáta Makláryová Masarykova 10, 040 01 Košice Tel.: +421 55 7979 946 Fax: +421 55 7979 943

čítať ďalej

Uznávanie odborných spôsobilostí občanov členských štátov Európskej únie

Uznávanie odborných spôsobilostí občanov členských štátov Európskej únie Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP“) ako príslušný správny orgán podľa § 6 ods. 1 písm. e) a § 21 ods. 3 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

čítať ďalej

Mobilné pracovné prostriedky

Stavebné, lesnícke a poľnohospodárske stroje a zariadenia, ostatné mobilné pracovné prostriedky Všeobecne informácie mobilný pracovný prostriedok, na ktorom sa pri jeho pohybe nachádza zamestnanec, musí byť vybavený tak, aby sa znížilo riziko pre tohto zamestnanca. Riziko musí zahŕňať aj nebezpečenstvo kontaktu s kolesami alebo s pásom vozidla, tam, kde by samovoľné zablokovanie pohonnej jednotky medzi jednotkou mobilného pracovného prostriedku a jeho

čítať ďalej

Rozdelenie technických zariadení zdvíhacích

Rozdelenie technických zariadení zdvíhacích v zmysle prílohy č. 1 časť II. vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A podľa druhu sú:a) žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu,b)

čítať ďalej