Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Pracovné voľno ukrajinských zamestnancov

V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine bolo mnoho zamestnancov – štátnych príslušníkov Ukrajiny povolaných plniť si brannú povinnosť voči svojmu domovskému štátu. Nástupom plnenia brannej povinnosti im u ich slovenského zamestnávateľa vznikla prekážka v práci. Túto prekážku v práci nemožno považovať za prekážku z dôvodu plnenia brannej povinnosti podľa § 137 ods. 4 písm. g) a § 139 Zákonníka práce. Zákonník práce sa pri tomto

čítať ďalej

Zamestnávanie utečencov z Ukrajiny

V tomto článku Vám priblížime aktuálny právny stav a možnosti zamestnávania utečencov v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine. Zamestnávatelia na Slovensku by mali postupovať tak, aby pri zamestnávaní osôb nedošlo k porušovaniu zákazu nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené sa týka aj štátnych

čítať ďalej

Pravidlá pre hromadné podujatia v súvislosti s výkonom práce účinné od 26. februára 2022

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyhláškou č. 24/2022 V. v. s účinnosťou od 26. februára 2022 zmenil pravidlá pre usporadúvanie hromadných podujatí. Vyhláškou boli zároveň zrušené režimy OP, OTP a OP+, ktoré sa pri hromadných podujatiach uplatňovali v období do 25. februára 2022. Vyhláškou č. 24/2022 V. v. sa aj naďalej zakazuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám usporadúvať

čítať ďalej

Režim OP+ od 15. februára 2022

Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 18/2022 V. v. sa s účinnosťou od 15. februára 2022 mení status osôb v režime OP+ na účely obmedzenia hromadných podujatí. Na účely vyhlášky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (vyhláška č. 5/2022 V. v. v znení vyhlášky č. 11/2022 V. v.), sa od 15. februára 2022 za osobu

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci december 2021

V priebehu mesiaca december 2021 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví doprava a skladovanie. Tento úraz sa stal v Žilinskom kraji. V tom istom období v roku 2020 došlo k 2 SPÚ. Počas mesiaca december 2021 došlo aj k 6 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2020 sa v mesiaci

čítať ďalej

Obmedzenie hromadných podujatí v súvislosti s výkonom práce – pravidlá účinné od 19. januára 2022

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyhláškou č. 5/2022 V. v. nariadil s účinnosťou od 19. januára 2022 opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. Vyhláškou sa zakazuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám usporadúvať hromadné podujatia okrem ustanovených výnimiek za dodržania predpísaných pravidiel. Uvedený zákaz sa nevzťahuje na tieto typy hromadných podujatí uskutočňovaných v súvislosti s výkonom práce:

čítať ďalej

Prekrytie horných dýchacích ciest zamestnancov – pravidlá účinné od 19. januára 2022

Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 3/2022 V. v. sa s účinnosťou od 19. januára 2022 menia pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest osôb nachádzajúcich sa na verejnosti v interiéri alebo exteriéri, ktoré sa vzťahujú aj na zamestnancov pri výkone ich práce. Vyhláškou sa nariaďuje všetkým osobám, vrátane zamestnancov pri výkone práce, riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora

čítať ďalej

Vstup zamestnancov na pracoviská – pravidlá účinné od 19. januára 2022

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu ochrany verejného zdravia s účinnosťou od 19. januára 2022 nariadil vyhláškou č. 4/2022 V. v. dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa. Podľa vyhlášky je zamestnávateľ povinný podmieňovať vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime OTP. Táto podmienka sa nevzťahuje na osobu, ktorá na pracovisku alebo

čítať ďalej