Preskočiť na obsah

Pracovná úrazovosť v mesiaci júl 2020

V priebehu mesiaca júl 2020 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba a doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Trenčianskom a Banskobystrickom kraji. V tom istom období v roku 2019 došlo k 3 SPÚ. Počas mesiaca júl 2020 ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci jún 2020

V priebehu mesiaca jún 2020 došlo k 4 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba, veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov a vzdelávanie. Tieto úrazy sa stali v Žilinskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2019 došlo k 5 SPÚ. ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci máj 2020

V priebehu mesiaca máj 2020 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo a finančné a poisťovacie činnosti. Tieto úrazy sa stali v Trenčianskom a Nitrianskom kraji. V tom istom období v roku 2019 došlo k 1 SPÚ. Počas mesiaca ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci apríl 2020

V priebehu mesiaca apríl 2020 došlo k 1 závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnanca, ktorý pracoval v odvetví dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov. Tento úraz sa stal v Nitrianskom kraji. V tom istom období v roku 2019 došlo ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci marec 2020

V priebehu mesiaca marec 2020 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie a odborné, vedecké a technické činnosti. Tieto úrazy sa stali v Nitrianskom a Prešovskom kraji. V tom istom období v roku 2019 došlo k 1 SPÚ. ...čítať ďalej

Analýza pracovnej úrazovosti za rok 2019

Predmetom analýzy pracovnej úrazovosti za rok 2019 je rozbor pracovných úrazov, závažných priemyselných havárií a chorôb z povolania v sledovanom období a porovnanie s rovnakým obdobím predošlého roku v organizáciách podliehajúcich inšpekcii práce. Tabuľkové prílohy a grafy analyzujú: podiely hlavných ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci február 2020

V priebehu mesiaca február 2020 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba, doprava a skladovanie a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tieto úrazy sa stali v Bratislavskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji. V tom istom období v roku 2019 došlo rovnako ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci december 2019

V priebehu mesiaca december 2019 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví umenie, zábava a rekreácia, vzdelávanie a administratívne a podporné služby. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji. V tom istom období v roku 2018 došlo ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci november 2019

V priebehu mesiaca november 2019 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tieto úrazy sa stali v Banskobystrickom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2018 došlo rovnako k 2 SPÚ. Počas ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci október 2019

V priebehu mesiaca október 2019 došlo k 7 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov, priemyselná výroba, stavebníctvo, vzdelávanie a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tieto úrazy sa stali v Žilinskom, Trnavskom a ...čítať ďalej