Preskočiť na obsah

Pracovná úrazovosť v mesiaci jún 2018

V priebehu mesiaca jún 2018 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba, veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tieto úrazy sa stali v Banskobystrickom, Žilinskom a Bratislavskom kraji. Pre porovnanie uvádzame, ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci máj 2018

V priebehu mesiaca máj 2018 došlo k 4 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov a priemyselná výroba. Tieto úrazy sa stali v Trenčianskom, Žilinskom a Košickom kraji. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2017 sa v mesiaci máj stali ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci apríl 2018

V priebehu mesiaca apríl 2018 došlo k 5 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie, veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a priemyselná výroba. Tieto úrazy sa stali v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Prešovskom kraji. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2017 ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci marec 2018

V priebehu mesiaca marec 2018 došlo k 5 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, v odvetví doprava a skladovanie, veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel. Tieto úrazy sa stali v Žilinskom, Banskobystrickom kraji a Bratislavskom kraji. Z vyššie uvedeného počtu bol jeden ...čítať ďalej

Analýza pracovnej úrazovosti za rok 2017

Predmetom analýzy pracovnej úrazovosti za rok 2017 je rozbor pracovných úrazov, závažných priemyselných havárií a chorôb z povolania v sledovanom období a porovnanie s rovnakým obdobím predošlého roku v organizáciách podliehajúcich inšpekcii práce. Tabuľkové prílohy a grafy analyzujú: • podiely ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci február 2018

Každý zamestnanec je povinný dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v januári 2018

Každý zamestnanec chce vykonávať zdravú a bezpečnú prácu. Nie vždy má žiaľ na to vhodné podmienky zo strany zamestnávateľa, či si sám vlastnou nedbanlivosťou spôsobí pracovný úraz. Tento článok pojednáva o všetkých pracovných úrazoch za január 2018, od tých „ľahších“ až po ...čítať ďalej

Analýza pracovnej úrazovosti za rok 2016

Predmetom analýzy pracovnej úrazovosti za rok 2016 je rozbor pracovných úrazov, závažných priemyselných havárií a chorôb z povolania v sledovanom období a porovnanie s rovnakým obdobím predošlého roku v organizáciách podliehajúcich inšpekcii práce. Tabuľkové prílohy a grafy analyzujú: • podiely ...čítať ďalej

Analýza pracovnej úrazovosti za rok 2015

Predmetom analýzy pracovnej úrazovosti za rok 2015 je rozbor pracovných úrazov, závažných priemyselných havárií a chorôb z povolania v sledovanom období a porovnanie s rovnakým obdobím predošlého roku v organizáciách podliehajúcich inšpekcii práce. Tabuľkové prílohy a grafy analyzujú: • podiely ...čítať ďalej