Preskočiť na obsah

Nebezpečný výrobok - CNC frézovacie centrum

Národný inšpektorát práce upozorňuje na nebezpečný profesionálny výrobok  - CNC frézovacie centrum značky MINIMILL, výrobné číslo 1161804, rok výroby 2019, výrobca HAAS AUTOMATION, Inc, USA. Dovozcom zariadenia na trh EÚ je firma Haas Automation Inc. (European Headquarters), Belgicko. Tento nebezpečný ...čítať ďalej

Nebezpečný výrobok - vrtuľová rezačka

Národný inšpektorát práce upozorňuje na nebezpečný profesionálny výrobok -  vrtuľová rezačka značky Krukowiak, typ/číslo modelu: M 650 od výrobcu Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o., Poľsko.  Stroj nespĺňa požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady č.  2006/42/ES o strojových zariadeniach a ...čítať ďalej

Nebezpečný výrobok - zariadenie na meranie koncentrácií plynov

Národný inšpektorát práce upozorňuje na nebezpečné viacúčelové zariadenie na meranie koncentrácií plynov vyrobené v Číne, značka: Smart sensor, výrobca: ARCO SCIENCE & TECHNOLOGY LTD., typ/číslo modelu: AS8990, číslo šarže: RW2004-15, ktoré mohlo byť uvedené aj na slovenský trh.  Meracie zariadenie slúži ...čítať ďalej

Nebezpečný výrobok - mixér na obilie

Národný inšpektorát práce upozorňuje na nebezpečný profesionálny výrobok  - mixér na obilie značky technomatik, typ/číslo modelu: MS570 od výrobcu Tehnomatik, Srbsko.  Dovozcom zariadenia na trh EÚ je firma Rodinpack, Belgicko. Na základe zistení orgánov trhového dohľadu v Belgicku sa na tomto ...čítať ďalej

Nebezpečný výrobok - laserový gravírovací stroj

Národný inšpektorát práce upozorňuje na nebezpečný laserový gravírovací stroj, vyrobený v Číne od výrobcu Ying Hua International GmbH, YUCHENG Logistik GmbH, konkrétne: typ/číslo modelu: 960-100W, čiarový kód: 7669231753586 typ/číslo modelu: 7050-80W, čiarový kód: 7426621772509  Typ/číslo modelu: KH5030, čiarový kód: 7669231752909   typ/číslo modelu: KH1490, čiarový ...čítať ďalej

Nebezpečný výrobok - pneumaticky poháňaná brána

Národný inšpektorát práce upozorňuje na nebezpečný profesionálny výrobok - pneumaticky poháňaná brána používaná v priestore na dojenie v poľnohospodárskom priemysle značky Dairymaster, Dairymaster Air Back Gate, vyrobená v Írsku, ktorá mohla byť uvedená aj na slovenský trh. Na základe orgánov dohľadu v ...čítať ďalej

Nebezpečný výrobok - pílový kotúč

Národný inšpektorát práce upozorňuje na nebezpečné pílové kotúče značky Drillpro, identifikačné čísla: 1385981, 1441967, 1311538, 1442964, ktoré mohli byť uvedené aj na slovenský trh. Na základe orgánov dohľadu v Dánsku môžu tieto pílové kotúče spôsobiť poranenie a porezanie ich užívateľa ...čítať ďalej

Upozornenie na nebezpečný výrobok LPG fľaše

Národný inšpektorát práce upozorňuje, že na trh boli uvedené nebezpečné fľaše na LPG (5 kg a 10 kg). Ide o prenosné fľaše na LPG (typ výrobku Compolite Scandinavia CS) vyrobené z plastu vystuženého sklenenými vláknami. V súvislosti s ich používaním bolo zaznamenaných 6 udalostí. Jedna z ...čítať ďalej