Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Pracovná ponuka - výberové konanie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vypisuje vonkajšie výberové konanie VK/2022/67 na pozíciu "Špecialista v oblasti BOZP, hlavný štátny radca". Informácie o pracovnom mieste Miesto práceMPSVR SR, Špitálska, Bratislava Druh pracovného pomeruplný úväzok Mzdové podmienky (brutto)1 178,5 EUR/mesiac - po prvom mesiaci je možnosť priznania osobného príplatku v závislosti od pracovných výkonov uchádzača Náplň práce, právomoci a zodpovednosti Zaujímajú

čítať ďalej

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci november 2021

V mesiaci november 2021 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 129 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 65 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 34 žien a 95 mužov (podiel mužov predstavuje 74 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci november bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 9 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci november 2021

V priebehu mesiaca november 2021 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo a doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji. V tom istom období v roku 2020 došlo rovnako k 2 SPÚ. V priebehu mesiaca november 2021, t. j. v hodnotenom období nebol evidovaný žiaden závažný pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“). Pre porovnanie uvádzame,

čítať ďalej

Pozastavenie účinnosti novely Zákonníka práce

Zákonom č. 76/2021 Z. z. bol novelizovaný Zákonník práce v časti týkajúcej sa dôvodov skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa. Zákonník práce v zmysle novely umožňuje dať zamestnancovi výpoveď z dôvodu, že zamestnanec dovŕšil 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok. Ide o nový výpovedný dôvod uvádzaný v § 63 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce. Účinnosť novely bola

čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci október 2021

V priebehu mesiaca október 2021 došlo k 5 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej  „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, doprava a skladovanie a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tieto úrazy sa stali v Trnavskom, Nitrianskom, Žilinskom a Košickom kraji. V tom istom období v roku 2020 došlo k 3 SPÚ. Počas mesiaca október 2021 došlo aj k 2 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) v odvetví priemyselná výroba. Pre porovnanie uvádzame,

čítať ďalej

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci október 2021

V mesiaci október 2021 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 130 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 75 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 26 žien a 104 mužov (podiel mužov predstavuje 80 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci október bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 13 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich

čítať ďalej

Dlhodobé vyslanie

V zmysle § 5  ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákonník práce“) pracovnoprávne vzťahy zamestnancov vyslaných na výkon prác pri poskytovaní služieb hosťujúcim zamestnávateľom z územia iného členského štátu Európskej únie na územie Slovenskej republiky, ktorých trvanie vyslania presiahlo 12 mesiacov, alebo ak predĺženie tejto doby pred jej uplynutím hosťujúci zamestnávateľ oznámil spolu s

čítať ďalej

Slovenská republika sa zúčastnila na prvej medzinárodnej zosúladenej inšpekcii práce pod taktovkou ELA

Slovenská republika sa zapojila do prvej medzinárodnej zosúladenej inšpekcie práce pod taktovou Európskeho orgánu práce so sídlom v Bratislave (ELA). Kontrola bola zameraná na dodržiavanie právnych predpisov najmä v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, pravidiel vysielania zamestnancov a sociálnej legislatívy v doprave pri realizácii medzinárodnej kamiónovej dopravy. Koordinovaný výkon inšpekcie práce sa uskutočnil 3. decembra 2021 súbežne v Slovenskej republike, Taliansku, Rumunsku a Belgicku, pričom inšpektori

čítať ďalej

Opatrenie pri ohrození verejného zdravia, ktoré podmieňuje vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa

S účinnosťou od 29. novembra 2021 je platné nariadené opatrenie pri ohrození verejného zdravia Úradu verejného zdravotníctva, ktoré bolo vydané vo Vestníku vlády ako vyhláška č. 264/2021 V. v. Uvedené opatrenie okrem definícií jednotlivých statusov osôb vo vzťahu k ochoreniu COVID-19 ustanovuje zamestnávateľom povinnosť podmieňovať vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime OTP (očkovaný, testovaný, prekonal ochorenie). Podmienenie vstupu

čítať ďalej