Preskočiť na obsah

Pracovná úrazovosť v mesiaci február 2018

Každý zamestnanec je povinný dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v januári 2018

Každý zamestnanec chce vykonávať zdravú a bezpečnú prácu. Nie vždy má žiaľ na to vhodné podmienky zo strany zamestnávateľa, či si sám vlastnou nedbanlivosťou spôsobí pracovný úraz. Tento článok pojednáva o všetkých pracovných úrazoch za január 2018, od tých „ľahších“ až po ...čítať ďalej