Preskočiť na obsah

Pracovná úrazovosť v mesiaci júl 2018

V priebehu mesiaca júl 2018 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba a doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Prešovskom, Banskobystrickom a Bratislavskom kraji. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2017 sa v mesiaci júl stalo 5 SPÚ, t. ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci jún 2018

V priebehu mesiaca jún 2018 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba, veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tieto úrazy sa stali v Banskobystrickom, Žilinskom a Bratislavskom kraji. Pre porovnanie uvádzame, ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci máj 2018

V priebehu mesiaca máj 2018 došlo k 4 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov a priemyselná výroba. Tieto úrazy sa stali v Trenčianskom, Žilinskom a Košickom kraji. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2017 sa v mesiaci máj stali ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci apríl 2018

V priebehu mesiaca apríl 2018 došlo k 5 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie, veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a priemyselná výroba. Tieto úrazy sa stali v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Prešovskom kraji. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2017 ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci marec 2018

V priebehu mesiaca marec 2018 došlo k 5 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, v odvetví doprava a skladovanie, veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel. Tieto úrazy sa stali v Žilinskom, Banskobystrickom kraji a Bratislavskom kraji. Z vyššie uvedeného počtu bol jeden ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v mesiaci február 2018

Každý zamestnanec je povinný dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na ...čítať ďalej

Pracovná úrazovosť v januári 2018

Každý zamestnanec chce vykonávať zdravú a bezpečnú prácu. Nie vždy má žiaľ na to vhodné podmienky zo strany zamestnávateľa, či si sám vlastnou nedbanlivosťou spôsobí pracovný úraz. Tento článok pojednáva o všetkých pracovných úrazoch za január 2018, od tých „ľahších“ až po ...čítať ďalej